LMP pakketten

Hieronder hebben wij alvast een aantal pakketten voor je samengesteld waardoor je eenvoudiger een keuze kunt maken. Onze gestandaardiseerde werkwijze biedt een grote zekerheid op resultaat en betrokkenheid vanuit de gehele organisatie. Daarom hebben wij onze producten gebundeld en in een overzichtelijk schema gezet. Aan jou de keuze!

 Voor bedrijven die willen starten met een Lean programma of bedrijven die naar een hoger niveau streven is het altijd lastig om te kiezen wat nu het beste bij hun past. Alleen mensen opleiden is niet voldoende weten we uit ervaring. Ondersteuning van buitenaf is noodzakelijk om de eerste werkelijke Lean verbeterstappen te kunnen doorvoeren of om het programma op een hoger peil te brengen. Maar waar begin je en welk bureau past het best bij jouw bedrijf?

LMP heeft met 20 jaar ervaring zowel bestaande als nieuwe tools ruimschoots toegepast. Deze ervaring hebben we nu omgezet in een gestandaardiseerd pakket zodat jij weet waar je aan toe bent als je met ons een traject start. De belangrijkste gereedschappen en trainingen hebben wij op een rij gezet en daarmee 5 pakketten samengesteld. Daarnaast hebben we bovendien een indicatie van de doorlooptijd vermeld zodat ook meteen duidelijk is hoeveel externe support verwacht kan worden.

Natuurlijk kun je ook voor afzonderlijke modules kiezen mocht dit beter passen. We komen graag een keer vrijblijvend langs om uitleg te geven over de verschillende producten en hoe dit het beste aansluit bij de behoefte van jouw bedrijf.

Just Start

Dit pakket is erop gericht om naast een korte (update) training gelijk een concrete flow in beeld te brengen, te analyseren en daarna in deel verbeter projecten op te splitsen inclusief de prioriteiten. Daarnaast worden de key parameters als doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid en faalkosten inzichtelijk gemaakt. Na deze analyse worden de toekomstige Key parameters gekozen op basis van de zichtbare verspillingen zodat direct voor iedereen helder is wat moet worden aangepakt. Dit pakket wordt door veel midden- en grootbedrijf gekozen om direct betrokkenheid door de gehele organisatie te verkrijgen. Als het enthousiasme is gewekt is het een kwestie van doorpakken!

Flow in action

Hier gaan we door met het resultaat dat is verkregen uit het eerste pakket. Het enthousiasme moet worden omgezet in daden door fysiek te starten met overzichtelijke verbeter acties, de zogenaamde Kaizens. Meer medewerkers worden erbij betrokken zowel in opleiding als in uitvoering. De basis voor een gestructureerd continue verbeter programma wordt gelegd. Daarnaast wordt gestart met een structurele opvolging van de belangrijkste Key parameters. De verschillende Flows door het bedrijf worden geïdentificeerd waarna de 1 voorbeeldflow verder wordt uitgewerkt. De primaire aandacht gaat daarbij vaak eerst naar de shopfloor.

Flow in organization

Wij spreken over Lean Management waarmee we benadrukken dat Lean pas echt gaat werken als ook alle processen zijn aangesloten. In dit pakket wordt de gestandaardiseerde continue verbeterwijze wijze ontwikkelt. Een werkwijze die er voor zorgt dat een organisatie nooit stilstaat als het om verbeteren gaat. Maar ook de input kant vanuit verkoop en het planningsproces wordt onder de loep genomen. Vaak zitten hier veel verborgen kosten in die bovendien veel tijd verbruiken en dat terwijl de toegevoegde waarde in de ogen van Lean nihil is. Door het werk in vast blokken in te delen ( overall-TAKT) wordt vaak al 25% van de doorlooptijd bespaard.

Intergrated Flow

Bij Lean spreken we over een management filosofie waarbij de kracht voor veranderingen vanuit de organisatie zelf moet komen. Het management coached het team. Deze werkwijze vraagt een hoge discipline van de betrokken medewerkers. Het is dan ook zaak key personen in de organisatie aan te wijzen die helpen om deze nieuwe werkwijze te verankeren. In deze stap laten we zien hoe andere Lean bedrijven dit hebben gedaan en gaan we werken aan de organisatie voor een breed draagvlak. Een andere belangrijke tool in deze fase is de configureerbaarheid van het product of de dienst. Het modulair werken heeft niet alleen enorme voordelen voor de werkvloer maar juist ook de klant, de leverancier en de hele keten kunnen daardoor van heel veel verspillingen worden verlost. Kortom, CTO werken (Configure-to-Order) brengt grote voordelen voor elke organisatie.

Excellent Flow

Wil je een organisatie van hoog tot laag op een lijn brengen dan is dit pakket aan te bevelen. Het streven naar een organisatie die continue op zoek is om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren als een way-of-living. Het programma wordt naadloos aangesloten op de missie en visie van het bedrijf en concreet vertaald naar een duidelijk (verbeter) programma’s en prestatie indicatoren waardoor niet alleen dagelijks stuurinformatie beschikbaar is maar ook concreet inzicht ontstaat in hoeverre de bedrijfsstrategie daadwerkelijk wordt ingevuld. Natuurlijk hoort daar dan ook de modulariteit bij die ditmaal vraagt om een stap verder te gaan door ook het product of de dienst opnieuw te ontwikkelen, passend binnen de CTO opzet. Klant specifieke producten, geheel modulair gebouwd!