Per 14 april 2020 komt Hans Festen het LMP team versterken. Met zijn ervaring op het gebied van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 45001 (veilig en gezond werken) en ISO 14001 (milieuzorgsysteem), kan LMP nu een volledig programma aanbieden waarbij vanaf proces ontwerp tot en met de borging een standaard pakket kan worden aangeboden voor zowel klein, midden als grotere technologische bedrijven.

Bij de inrichting van een nieuwe proces flows blijkt vaak dat de schakel naar het kwaliteitshandboek niet wordt gemaakt. Er ligt echter natuurlijk een duidelijke relatie tussen Lean Management en ISO waar de laatste met name natuurlijk gericht is op de borging en handhaving. Bij een goed functionerend Lean Managementsysteem voldoe je al voor een groot gedeelte aan de ISO 9001 norm. Maar ook andersom is dat het geval. Beide programma’s liggen dus in elkaars verlengde en vormen dus samen een uitstekend koppel op weg naar een dynamisch bedrijf!