Materiaal tekorten, personeelsgebrek, duurzaamheid en kwaliteit en ga zo maar door. Het hele rijtje behoeft constant aandacht maar dat is nog steeds niet genoeg. Het moet beter, almaar beter…

Veel technologische bedrijven hebben het niet gemakkelijk, zeker met de huidige Corona perikelen en alles wat er om heen speelt. Materiaal- maar ook personeelsgebrek zorgen ervoor dat planningen om de haveklap worden gewijzigd, klanten ontevreden zijn en personeel gefrustreerd raakt of zelf afhaakt. Natuurlijk bestaat er niet 1 oplossing voor alle problemen. Toch kun je een hoop ellende voorkomen door een paar simpele Lean tools uit te rollen waarmee een stuk rust ontstaat in de organisatie.

In de aanval!
Ruwweg bestaan er 2 soorten organisaties. De centraal geleidde waarbij alles top-down werkt. De volgers voeren uit terwijl een kleine groep bepaald wat er gebeurd. Dit model kan ten tijde van een crises goed werken maar staat vaak een groei in de weg. Talent loopt eerder weg en de directie klaagt regelmatig over gebrek van eigen initiatief.
De 2de organisatie werkt volgens het principe top-down beleid, bottum-up veranderen. Hoewel natuurlijk ook niet altijd zaligmakend bewegen steeds meer bedrijven deze kant op. Noodzakelijk voor groei, behoud van personeel en niet te vergeten tevreden klanten. Natuurlijk is dit nooit zwart-wit maar vaak wel goed herkenbaar. Lean heeft de gereedschappen in huis om de transformatie in gang te zetten of verder te voltooien. Benieuwd of ze herkenbaar zijn?

De checklist
Lean Management gaat uit van eigen initiatief maar wel sterk gericht op het gezamenlijke bedrijfsdoel. De X-chart is het middel om de missie, visie en business plan af te breken naar concrete verbeterplannen. Gekoppeld aan KPI’s geven deze een gezamenlijke richting weer voor elk niveau en elke afdeling binnen het bedrijf.
Het Lean huis geeft houvast aan de wijze waarop verbeteringen dienen plaats te vinden. Steeds vaker zien we dat het Lean huis wordt ingezet om bijvoorbeeld kwaliteits- en duurzaamheid doelen te behalen. De plannen houden rekening met alle blokken van dit huis waardoor de stabiliteit verbeterd en dus de kans van slagen toeneemt.
Gebruik de Value Stream Map (VSM)! Maak een actuele en een toekomstig apart van elkaar voor elke Flow samen met de mensen in die flow. Alleen het besef bij de medewerkers zelf maakt dat veranderingen in gang worden gezet.
Never Waste a good waste! Niet alle verspillingen kun je oplossingen. Wellicht kun je ze wel verzachten, maar maak stappen om ze stuk voor stuk uit de weg te ruimen. In de 8 verspillingen zit een prominente verspilling, gratis denkkracht van medewerkers! Empowerment vergroot de kans op goede scores, zeker als het team hetzelfde doel nastreeft. Visualisatie is daarbij alles bepalend maar zeker niet eenvoudig. Een goed visualisatie bereiken vereist vaak jaren van werk waarin constant gezocht wordt naar het optimum.

Tot slot mocht iemand nog het idee hebben dat we het over Lean Manufacturing hebben? Dat was 1980! Lean Management begint bij de eerste offerte en eindigt bij de oplevering. Het “goud” vind je aan de voorkant van het proces. Achterin de resultaten!
Natuurlijk blijven de 5 stappen, 5-S, Pull en noem ze maar op gewoon staan. Zij vormen immers de kern van Lean.

Ook een keer sparren? Ik kom graag langs want: Goed kan altijd beter!
Alvast een fijne vakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Rogier Venteville
Lean Development Director