Partners

Ons sterke netwerk met verschillende partners maakt het mogelijk ondersteuning te bieden vanuit verschillende diciplines met als doel jouw business te verbeteren!

Verschillende optimalisatie trajecten vereisen meerdere vakdiciplines. Het is daarbij van belang dezelfde taal en doelen voor ogen te hebben. Onze partners zijn er klaar voor!

Stichting Lean Management Network

Het LMN richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaring over productiviteitsverbetering en procesoptimalisatie. Deelnemende bedrijven leveren actieve input in de vorm van kennisoverdracht en bestuurlijke taken. Bewezen programma’s, doelgerichte praktijktrainingen en het kunnen delen van ervaringen maken dit netwerk onmisbaar voor elke organisatie die procesoptimalisatie serieus neemt.

Wat biedt het LMN aan hun leden?
Het Lean Management Network is een actief netwerk. Beslissers bij productie-,engineering- en handelsbedrijven in Nederland komen erin samen. Door toenemende (internationale) concurrentie moeten bedrijven regelmatig de operationele strategie herzien. De Lean-principes kunnen hierbij van grote waarde zijn en worden dan ook in toenemende mate omarmd. Maar wat houdt Lean Management in? Welke dilemma’s kunnen er spelen bij de implementatie van Lean en hoe gaan andere bedrijven in uw sector hiermee om? Wat zijn de nieuwste trends op Lean-gebied? Deze thema’s en vragen staan central in het Lean Management Network.

Festen KAMsupport

Festen KAMsupport is gespecialiseerd in risico analyses & managementsystemen conform ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 45001 / VCA (veilig en gezond werken) en ISO 14001 (milieumanagement).

De dienstverlening bestaat o.a. uit: Inrichten en uitwerken van ISO management systemen, auditing, ondersteuning en advies.

Festen heeft ruim 25 jaar ervaring in de technologische industrie waarmee Festen garant staat voor een participerend en pragmatische aanpak van jouw ISO programma.

SiZu digital marketing experts

Het streven van Lean is om de vrijgemaakte tijd in te zetten om het bedrijf te laten groeien. Digital Marketing is de manier om nieuwe klanten te bereiken. Ervaar hoe SiZu dit aanpakt!