LMP Team

+31 (0) 610 290 164

Ing. Rogier Venteville, CPIM

Lean, Six Sigma, TPM
Lean development director

Implementatie en training van Lean Management-tools gedurende meer dan 20 jaar bij technologie georiënteerde bedrijven. Ervaring met batch- en enkelstuks productie / assemblage, ontwikkelings- en handels bedrijven, van kleine tot grote (> 400 Fte) internationale bedrijven. Dit Lean Management programma is door mij in de afgelopen 20 jaar bij meer dan 170 bedrijven gebruikt waarbij de volgende activiteiten o.a hebben plaatsgevonden. Ontwikkeling van basis- en geavanceerde Lean trainingen voor medewerkers van elk niveau, ontwikkeling van Lean Roads maps, Lean Assessments en meer dan 500 Kaizen events begeleid.

Gebruikte tools: 6-Sigma, TPM, SMED, Kanban, Poka-Yoka, (business) VSM, Kaizen events, 5-S en meer.

Specialiteiten: Operationele hands-on ondersteuning aan management en werkvloer op Lean-gerichte activiteiten.

Kern doelstellingen: aanzienlijke vermindering van voorraad, doorlooptijd en faalkosten zonder investering gecombineerd met een uitstekende leverperformance.

+31 (0)85 87 69 280

Annelies Dieperink

Backoffice manager

Een onmisbare schakel voor het soepele verloop van klantencontact en vragen over onze dienstverlening. De backoffice staat klaar om elke vraag over onze dienstverlening vlot en accuraat te beantwoorden.

Maar ook de organisatie en planning van events worden door de backoffice ter hand genomen waardoor een vlekkeloos verloop wordt gegarandeerd van al onze programma’s!

+31 (0)85 87 69 280

Ing. W.L.J. (Hans) Festen

Adviseur kwaliteits-, arbo- en milieumanagement
Festen KAMsupport

Hans heeft inmiddels 25 jaar ervaring met kwaliteits-, arbo- en milieumanagement in de technologische industrie, waarvan ruim 15 jaar als zelfstandig adviseur. Hij zet zich in voor managementsystemen die daadwerkelijk helpen de externe en interne issues van organisaties te managen en te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de belangrijke stakeholders. Hij blijft hierbij niet aan de zijlijn staan, maar geeft hands-on ondersteuning.

Hans heeft een pragmatische aanpak en een voorkeur voor vereenvoudiging van processen als bronmaatregel voor het beter beheersbaar maken van processen.

Specialiteiten: risico analyses, managementsystemen conform ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 45001 / VCA (veilig en gezond werken), ISO 14001 (milieumanagement). Tevens auditor van deze managementsystemen.

+31 (0)85 87 69 280

Ir. E. (Eric) Joustra

Onderzoeker/projectleider, Lectoraat Lean / World Class Performance Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Lean Consultant & Coach

Eric is een ervaren logistiek beoefenaar met een specialisme in het echt laten gebeuren van LEAN-concepten en in ERP-enabled veranderingen. Hij heeft een uitgebreid trackrecord in LEAN-programma’s en optimalisatie van bedrijfsontwerp / bedrijfsprocessen. Zijn speerpunten zijn productie en logistiek. Zijn ervaring maakt dat hij sterk geloofd in performance management als aanjager voor meetbare bedrijfsverbeteringen.

Eric is erkend voor zijn intellectueel leadership in supply chain management. Hij publiceerde een boek (‘Logistiek in de praktijk’) plus een groot aantal artikelen over logistieke vraagstukken, is docent in LEAN-cursussen en geeft lezingen voor het APICS-certificeringsprogramma. Hij heeft een LEAN-werkgroep van vereniging Logistiek management (vLm) en de groep Implementatiemethoden (Universiteit Utrecht) geïnitieerd en voorgezeten.

Op regelmatige basis wordt Eric gevraagd om de panels voor te bereiden voor de officiële beoordeling van master- en bacheloropleidingen. Hij is ook een afgevaardigde voor de sLe; de Nederlandse examenorganisatie voor de leidende Europese logistieke onderwijsprogramma’s EMLog / ESLog / EJLog.

+31 (0)85 87 69 280

Drs. ing. M. (Massimo) Schutte

Lean Consultant & Coach

Ervaring met het afstemmen van de organisatie op de visie en strategie en het empoweren van de mensen om het volledige potentieel te mobiliseren.

Massimo realiseert dit door gebruik te maken van Lean, Six Sigma tools en technieken voor verandermanagement. Heeft veel ervaring met consultancy en interim management bij 60 tot 80 bedrijven (nationaal en internationaal).

Zijn doelen zijn ontwikkeling van een professionele aanpak in technologische en industriële bedrijven en andere organisaties in Nederland via Lean Six Sigma. Resultaten zijn drastische verbetering van de opbrengst per medewerker, besparing van schaarse middelen, eliminatie van suboptimalisatie en een aangename werksfeer.

Specialiteiten: Strategische en analytische expertise van Lean / Six Sigma in voornamelijk middelgrote bedrijven (van 60 tot 300 werknemers) die vaak deel uitmaken van multinationals. Coaching van individuen en teams in het proces door onder andere gebruik te maken van systemische methoden.

+31 (0)85 87 69 280

M. (Coen) van den Bergh

Master Black Belt, Lean Expert

Manager Kwaliteit en Processen en Lean Programma-manager bij netwerkbedrijf DNWG, onderdeel van Stedin.

De energie sector heeft in de afgelopen decennia grote veranderingen doorgemaakt. Grote logge bedrijven moesten worden omgevormd naar klantgerichte flexibele organisaties welke vlot en adequaat kunnen inspelen op de snel veranderende energie markt. Zo ook DELTA en netwerkbedrijf DNWG.

Om deze transitie ten uitvoer te brengen heeft DELTA reeds lange tijd Lean ingezet waarbij Coen als programma manager grote office programma’s heeft gedraaid waarbij niet alleen processen werden aangepakt maar tevens ook de cultuuromslag is meegenomen. Zijn jarenlange klantervaring als manager sales en customer care bij KPN kwam hierbij zeer van pas. Met de aansturing van het Lean team en het ter hand nemen van de operationele uitvoering, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan deze omslag. Dit heeft hij voortgezet bij het netwerkbedrijf DNWG, inmiddels onderdeel van Stedin waar het faciliteren van de energietransitie een grote wendbaarheid vraagt.

De essentiële onderdelen van dit programma worden nu door Coen onderwezen en gecoached in het Lean Office programma.

De specialiteiten van Coen: Salesmanagement, Customer Care, Procesbesturing en –optimalisatie, Opleiding en Training, Lean Six Sigma (Greenbeltopleiding, Lean Office opleiding), Strategie, HRM en management development.