Top-down v.s. Bottum-up proces optimalisatie
Organisatie veranderingen komen vaak moeizaam op gang. Waar grote verbeter projecten met voldoende focus nog wel van de grond komen, blijven andere minder belangrijke verbeteringen vaak liggen wegens tijdgebrek en of aandacht. Dit is zonde en kan zeker beter! 

Continuous Improvement (CI)
Met het nieuwe jaar op komst staat de efficiency weer hoog op de agenda. De 6% target is daarbij  wel zo’n beetje de standaard binnen de technologische industrie. Met een paar grote projecten moet dit worden gerealiseerd waarbij de nieuwe norm weer wordt behaald. Toch blijven er tal van verbetermogelijkheden vaak liggen. Vooral verspillingen die optreden tussen 2 afdelingen (gevoelig!) worden minder snel opgepakt of zijn helemaal niet (meer) in beeld. Jammer en zeker overbodig. De roep om Continuous Improvement wordt daarom steeds groter, maar dat moet dan wel worden georganiseerd!

Top-down
Natuurlijk moet een bedrijf Top-down richting krijgen en op koers worden gehouden. Hiervoor gebruiken we naast de Missie & Visie ook het Business plan en het Operations plan. Samen met de grote verbeterprojecten worden deze verder uitgewerkt in de X-Chart of ook wel Priority Deployment (Hoshin Kanri) genaamd. Het doel daarvan is te controleren of de plannen op elkaar aansluiten en uiteindelijk de gewenste KPI’s gaan beïnvloeden. Desgewenst kan de X-chart ook op een tweede level worden ingezet om meer in detail eenzelfde check door te voeren. De KPI’s worden daarbij meer afdeling specifiek waarmee een duidelijke structuur ofwel KPI boom wordt gevormd.  Dit geeft  medewerkers inzicht waardoor die meer focus krijgen op wat werkelijk belangrijk is voor het bedrijf, gestuurd op basis van logische aan elkaar gekoppelde KPI’s op elk niveau!

Bottum-up
Heel veel kleinere verspillingen wegnemen hebben een grote impact op het bedrijf. Naast de verspilling zelf worden ergernissen weggenomen en neemt de motivatie van medewerkers dus toe. Inmiddels maken veel bedrijven gebruik van het zogenaamde Tier systeem. Elke Tier heeft zo’n eigen doelgroep en werkgebied waardoor lokaal verspillingen worden opgemerkt en op een structurele wijze worden aangepakt. Lukt dat niet binnen de gestelde termijn (vaak 1 à 3 dagen) dan escaleert de verspilling naar de volgende Tier. Door het escalatie systeem komen de zwaardere uitdagingen vaak bovendrijven waarbij het noodzakelijk is om die naast de reguliere verbeterprojecten (afkomstig uit het BP of VSM) te houden. Als het goed is moeten deze zwaardere bottum-up verspillingen natuurlijk reeds zijn afgedekt met de reguliere verbeter projecten. Zo niet, dan wordt het tijd om de bestaande projecten opnieuw te bekijken en hun prioriteiten te rangschikken met de critical-to-matrix.

Standaardiseer je Continuous Improvement (CI)
Het klinkt wellicht vreemd maar ook CI moet je standaardiseren. Het Tier huis helpt daarbij om vaste patronen te ontwikkelen en verspillingen  op elk niveau met de juiste middelen, passend voor de zwaarte van de uitdaging, aan te pakken. Hiermee betrek je stap voor stap de gehele organisatie waarbij iedereen op zijn of haar niveau een adequate bijdrage gaat leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. Het ultieme Lean gevoel komt tot leven!

Meer weten over dit onderwerp en de aanpak?
Maak kennis met de expertise van LMP. Wij verzorgen  trainingen, coachen Lean managers en voeren Lean verbeter projecten uit binnen tal van organisaties. Maak kennis met onze standaard pakketten en kijk voor ons gehele aanbod op LMP pakketten