Green Belt / Lean Office

De Lean tool box is allang niet meer voorbehouden aan productie bedrijven alleen. 

Dat Lean inmiddels ook in veel andere omgevingen wordt toegepast mag duidelijk zijn. Wij denken daarbij aan: offerte trajecten, engineerings vraagstukken, administratieve handelingen en planning / werkvoorbereiding activiteiten. Green belts hebben een gestructureerde wijze van verbeteren van al deze processen.

Programma
Lean-technieken zoals Business Value Stream Mapping, Waste-analyse, Poka-Yoke en 5S vormen de basisingrediënten van dit trainingsprogramma. Hoe herken je de verspillingen al in een vroeg stadium en met welke Lean stappen kan dit worden aangepakt? Aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt Lean Office de achterliggende theorie. Daarbij maken we gebruik van concrete oefeningen. We ordenen de randvoorwaarden, uitgangspunten en het implementatiemanagement en leggen ze duidelijk uit. Daarnaast besteden we aandacht aan de benodigde softskills om verbetertrajecten succesvol te begeleiden.

Samengevat bestaat het programma uit:

  • De methode om verbetertrajecten te selecteren en scherp te definiëren.
  • Vijf praktische Lean-stappen om verbetertrajecten succesvol te realiseren.
  • De Lean-tools die hierbij worden toegepast.
  • De softskills die cruciaal zijn voor het slagen van een verbetertraject.
  • Behandelen van de eigen praktijkcases of lopende verbetertrajecten.

De Lean Office – Green Belt Training duurt in totaal vijf dagen. Tussen de trainingsdagen is voldoende tijd ingebouwd voor voorbereiding en uitwerking van opdrachten.