Bedrijfsomvattende Lean-transformatie

Een professionele gemodulariseerde aanpak om een snelle omschakeling te maken van jouw organisatie.

 

Wij geloven in standaardisatie. Maar wel op een manier waarbij de organisatie continue gestandaardiseerd aan verbeteringen werkt van de Flow. Het opbouwen van zo’n programma gebeurd natuurlijk aan de hand van de 5 basis principes van Lean.

Veel organisaties blijven steken in hun verbeter programma en weten vaak niet goed welke volgende stap gezet moet worden. Ook zie je daarnaast dat een verbeter programma vaak oppervlakkig blijft en dat de werkelijke verbeteringen achterwege blijven.  Het LMP company-wide Lean programma is erop gericht  alle bedrijfsprocessen stapje voor stapje te verbeteren. We hanteren daarbij de volgende niveaus en zorgen ervoor dat op elk level geschakeld wordt op het juiste moment.

  • Lange termijn filosofie. Scope: 3-4 jaar. Gebruik de X Chart (ook wel de Hoshin Kanri of Priority deployment genoemd) om “World Class Performance” te bereiken. Lees hier hoe de X-Chart wordt gebruikt.
  • Business strategie. Scope: 1 jaar. Met focus op snelle en continue proces verbeteringen en doorlooptijden reductie met behulp van verbeter project teams vastgelegd in een Ambitie plan
  • Tactisch plan. Scope: kwartaal. Door integratie van “gereedschappen” en werkmethoden van “Lean Manufacturing”, Six Sigma en Maintenance Excellence uitgevoerd in Kaizen verbeter akties
  • Onvoorwaardelijke aanval op verspilling. Door afname van: voorraad, transport, over-processing, uitval, beweging, over-productie, rework/reject. Betrek alle medewerkers, op alle niveau’s door elke dag een stukje te verbeteren. Dag starts op Tier niveau brengt jouw organisatie in beweging met KPI’s (Keep People Informed). Lees hier hoe wij dit aanpakken.

Onze gestandaardiseerde routekaart samen met het stappenplan maakt dit Lean programma uniek met als voordeel een hoge slagingskans tegen zeer gunstige kosten.

Wij hebben de kennis, de middelen en de ervaring om jouw organisatie om te vormen.