X- Chart / Hoshin Kanri

Een verbeter programma als Lean kan alleen werken als het gekoppeld is aan de missie – visie en het business plan van jouw bedrijf. Zo krijgt het programma een vruchtbare bodem en vindt er horizontale en verticale integratie plaats met bestaande bedrijfsprocessen.

Spontane Lean programma’s zijn in de regel geen lange leven beschoren. Ze missen de noodzakelijke aansluiting op bestaande programma’s en worden door medewerkers ervaren als extra belasting. Bovendien kunnen tegenstrijdige belangen optreden die maken dat het One Goal of de True North zelfs uit beeld raakt. Zaken waar je als bedrijf dus niets mee opschiet.

Een evenwichtige X-Chart koppelt Missie – Businessplan – projectplannen en KPI’s op eenvoudige wijze met elkaar. Een goed X-chart laat zien waar de gaten zitten en “vertaald” de gewenste doelen naar begrijpelijke acties die voor iedereen binnen de organisatie begrijpelijk zijn. Om die reden wordt de X-chart vaak laag voor laag binnen de organisatie opgesteld zodat overall KPI’s, die voor de werkvloer vaak te ver weg zijn, worden vertaald naar voor de afdeling bereikbare en vooral be├»nvloedbare factoren.

In de praktijk is echter op opstellen van een goede X-Chart geen gemakkelijke opgave. Te veel details, te hoge doelstellingen, maar ook een grote mate van verzuiling binnen de organisatie maken dat het opzetten ervan zeer lastig blijkt. Bovendien gaat het pas echt op gang komen als er een goede mix van verbeter projecten (Green Belts) en dag starts worden georganiseerd. De opzet vereist dan ook de nodige deskundigheid. LMP heeft de ervaring en kan je helpen dit systeem tot een succes te maken.