Amsterdam, 25 mei 2011

In Nederland kunnen we perfect zelf produceren

ABN AMRO publiceert haar Visie op Industrie Maakproductie kan perfect plaatsvinden op eigen bodem. Sterker: bedrijven met een omzet tot € 20 miljoen doen er verstandiger aan zich niet te wagen aan outsourcing in lagelonenlanden als China. Vandaag publiceert ABN AMRO haar ‘Visie op industrie’. Daarin doet zij de uitspraak dat Nederlandse bedrijven binnen de industrie een zeer groot onderscheidend vermogen hebben dat zij stelselmatig onderschatten: de Nederlandse werknemer met zijn actieve, meedenkende mentaliteit. Die mentaliteit compenseert de relatief hoge loonkosten én zorgt voor permanente innovatie. Alles draait om het concept van ‘best cost leverancier’ en daarin blijken wij heel succesvol te zijn. ABN-AMRO Industrie weg uit lage lonen landen