Lean Champion

Een Lean Master in je organisatie is onontbeerlijk als World Class Performance een doel is.

Binnen veel bedrijfstakken is Lean al lang geen luxe meer maar een bittere noodzaak om kosten onder controle te houden en klanten tevreden te stellen. De automotive industrie ging ons al jaren geleden hierin voor. Hier vindt je dan ook in de regel de mooiste voorbeelden. Echter hoe vertaal je dat naar een andere omgeving. Een omgeving waar geen grote aantallen passeren en de variatie vaak veel hoger ligt.

De Lean Champion Training pakt alle facetten van het Lean spectrum op. Lean in manuafacturing, in office, in development, in orderhandeling, planning, inkoop, service en tenslote finance. Hoe verhouden zich de reguliere MRP plannings systemen zich tot Pull en hoe kijkt inkoop naar strategische purchasing. Al deze activiteiten hebben raakvlakken met het totale plaatje rondom Lean en hebben daardoor een grote impact op resultaat of wel de mate van World Class Performance van jouw bedrijf.

Deze uitgebreide Engelstalige training van 5 keer 4 dagen is uitstekend geschikt voor (internationale) middel tot grote bedrijven welke d.m.v. Lean managers hun “Continuous Improvement Program” willen gaan neerzetten.

De Lean Champion bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lean Tools (o.a. 5-S, Flow, Kaizens, SMED, TPM, Kanban, VSM)
  • Six Sigma tools (o.a. Pareto, Pick chart, Critical-To matrix, SIPOC, Ishikawa)
  • Configurator tools (ATO, CTO, ETO)
  • Kaizen events (5 maal 2 daagse events in bedrijf)
  • Bedrijfsopdracht na elke trainingsweek
  • Teach back door kandidaten over voorgaande lesstof
  • Examen / toets
  • Eindopdracht met minimale besparing (50 – 100 K€ per kandidaat)

Meer weten over deze training? Neem contact met ons op.