Kwaliteits-, arbo- en milieumanagement

KAM & Lean Managementsystemen komen samen!

Managementsystemen volgens internationale ISO standaarden zijn erop gericht de risico’s en kansen van de organisatie en de verwachtingen van stakeholders via een vaste aanpak om te zetten naar continue verbetering en borging van processen. In die zin vullen Lean management en managementsystemen elkaar volledig aan. Ook bij Six Sigma projecten kennen we een vaste aanpak met het doorlopen van de DMAIC cyclus. In de Control fase is voor de juiste borging de link naar het managementsysteem snel gelegd!

Door deze krachten bundeling zijn wij in staat jouw management systeem praktisch en snel op te tuigen en/of te optimaliseren. Kijk welke ISO normen wij gekoppeld hebben aan ons LMP programma.

Kwaliteitsmanagementsysteem (conform ISO 9001):
Vergroot je klantenkring met dit internationaal erkende certificaat (zoals blijkt uit dit Erasmus onderzoek) en verkrijg stabiele en betrouwbare processen waardoor de klanttevredenheid zal stijgen.

Arbo-/veiligheidsmanagementsysteem (conform ISO 45001 / VCA)
Voorkom ongevallen, verlaag het ziekteverzuim en blijf een aantrekkelijke werkgever. Voldoe aan de relevante wet- en regelgeving.

Milieumanagementsysteem (conform ISO 14001)
Voorkom milieu-incidenten, verminder milieubelasting en bespaar kosten door het terugdringen van energie- en grondstoffenverbruik.

Combineer bovengenoemde pakketten en bespaar daardoor tijd en complexe systemen.

Geïntegreerd managementsysteem (conform ISO 9001 + ISO 45001 / VCA + ISO 14001)
Pak kwaliteit, arbo en milieu en andere belangrijke thema’s integraal op. Gebruik het managementsysteem als hèt instrument om de organisatie integraal te besturen. De gemeenschappelijke kern (de ‘High Level Structure’) van de huidige ISO normen voor managementsystemen vergemakkelijkt een integrale aanpak.

Wat doen we voor jou?
– Opzetten van de structuur en managementsystemen conform de bovengenoemde standaarden
– Inrichten (kwaliteits) handboek afgestemd op jouw organisatie
– Trainen en voorlichting van de medewerkers
– Uitwerken van de benodigde procesbeschrijvingen, protocollen en werkprocedures
– Ondersteuning bij de uitvoering van management reviews
– Pre-auditing van genoemde certificaten
– Contact en begeleiding certificerende instantie
– Ondersteuning bij het continu verbeteren van de prestaties
– Onderhoud en updaten van de certificering

Waarom kies je voor LMP?
– Wij werken hands-on waardoor het managementsysteem snel en eenvoudig is op te zetten en daarna ook gemakkelijk is te onderhouden.
– Borging vindt zoveel mogelijk plaats in het proces zelf. Hiermee voorkom je (ingewikkelde) procedures en/of werkvoorschriften
– Ons ISO geïntegreerde managementsysteem is inmiddels bij meerdere industriële bedrijven operationeel voor meerdere jaren. Deze bedrijven ervaren minder belasting, een hogere klanttevredenheid en voldoen ruimschoots aan de geldende ISO normen.
– Door de koppeling met Lean combineer je het voordeel van Lean werken met een managementsysteem dat ISO en Six Sigma proof is.

Wil je ook een hands-on ondersteuning? Laat het ons weten! Wij komen graag langs voor uitleg over dit programma.


Het ISO programma wordt verzorgd door Hans Festen die met ruim 25 jaar ervaring in de technologische industrie zowel grotere als kleinere ondernemingen ondersteund. Kijk voor meer informatie over Hans op LMP Team