Vialis ontwikkelt integrale oplossingen voor het managen van verkeersstromen op de weg en het water. Zij ontwerpen, realiseren en beheren intelligente en robuuste systemen voor complexe tunnels, bruggen, sluizen, stuwen en waterzuiveringen waarbij het borgen hun veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staat. Door het stellen van ambitieuze doelen realiseren ze omvangrijke projecten in binnen- en buitenland.

Om dit alles waar te kunnen maken wordt ook de interne organisatie kritisch tegen het licht gehouden . LMP heeft hieraan een bijdrage mogen leveren door een intensieve Lean training te organiseren, waarna opvolgend waardestroom mappen (VSM’s) zijn gemaakt van de verschillende interne processen. Uit deze VSM zijn meer dan 30 verbeterprojecten geselecteerd waarvan er 20 als Kaizen event zijn uitgevoerd onder begeleiding van LMP!

Het resultaat bestond o.a. uit een aanzienlijke jaarlijkse kostenbesparing (+/- 0,5 M€ op jaarbasis) waarbij tevens de onderlinge samenwerking en interne communicatie is verbeterd.