LMP heeft in de afgelopen periode twee Lean Champion trainingen georganiseerd in Europa waarin Lean en Six Sigma centraal stonden. De deelnemers bestonden uit managing directors, sales- en engineering directors en staff medewerkers van verschillende locaties uit o.a. Italie, Oosterijk, Duitsland en Frankrijk. De 5 weekse training werd in de afwisselende landen georganiseerd op locatie. Naast de training werd ook tijd ingeruimd om een concrete verbeterprojecten uit te voeren (z.g.n. kaizen events) waardoor de onderlinge samenwerking direct een boost kreeg en “best-practice” in de praktijk werd toegepast.

Bedrijven met meerder vestigingen in verschillende landen streven naar een gestandaardiseerde werkwijze als het gaat Continuous Improvement. Logisch daar producten vaak verwant zijn aan elkaar of omdat er een interne klant-leverancier verhouding bestaat.  Hierbij komt ook vaak voor dat verkoop, (sales)engineering en service vanuit de ene regio moet worden aangeboden terwijl het product elders in de wereld is ontworpen en/of gefabriceerd. De kwaliteit van het product en de service dienen daarbij op hetzelfde hoge niveau te liggen ongeacht de locatie.

De Lean Champion training bracht uitkomst voor dit bedrijf om deze hoge standaard en de uitstekende kwaliteit te kunnen garanderen en zelfs nog verder te uit te bouwen. Lean Management technieken en Six Sigma aanpak stonden daarbij centraal waarbij het accent van deze training kwam te liggen op het managen van een Lean programma binnen de eigen organisatie en de daarbij behorende randvoorwaarden. De verschillende teams gingen daarbij enthousiast aan het werk met de voor hun relevante Lean technieken die daarna in eigen huis  konden worden doorgevoerd. Een flow creëren over verschillende vestigingen in verschillende landen is niet eenvoudig. De Lean Champion training zorgde ook in dit geval voor een duidelijk onderlinge communicatie met een taal en werkwijze die Flow mogelijk maakte.